E L K J P   I   S A N EButikk/kontor/lager  -  Elkjøp/Laring Bygg
Brutto gulvflate ca. 4000 m²  -  Byggeår 1994-95

<< TILBAKE