Arki-Tech Design er et prosjektutviklingsfirma som har drevet utvikling av eiendommer fra 1985. Firmaet har gjennomført total prosjektering og utbygging av mer enn 100 eksklusive eneboliger og fritidsboliger, både som enkelt bygg og feltutbygging. Firmaet er utviklet på grunnlag av arkitekt Geir Soltvedt’s 25 års kompetanse som planlegger og teknisk tilrettelegger for utvikling av eiendommer. Samlet er det medvirket til oppføring av over 2000 boligenheter, vesentlig i Bergens området. Firmaet har også vært utvikler / arkitekt for hoteller, kjøpesentre og næringsbygg.

Denne kompetansen er videreført i prosjektutviklingsfirmaet Arki-Tech AS som er ansvarlig tiltakshaver for flere av de viste referanseprosjekter. Firmaet har kompetanse til gjennomføring av alle typer bygg i tiltaksklasse 2 og samarbeider med andre firmaer for gjennomføring i tiltaksklasse 3. Sammen med kvalifiserte samarbeidspartnere kan Arki-Tech AS utvikle og levere alle typer bygg innenfor gjeldende plan og bygningslov. Firmaet har kvalifikasjon for å gjennomføre prosjektutvikling fra reguleringsplan til ferdig bygg.

Arki-Tech Design påtar seg alle typer oppdrag innen prosjektutvikling av :

Arki-Tech AS påtar seg innenfor gjeldende plan og bygningslov i alle tiltaksklasser :

  • Ansvarsrett


  • Prosjektstyring